Prema bazi podataka, koju posedujemo, uspeli smo za veoma kratko vreme da kod određenog broja privrednih subjekata postavima osnovne i zdrave principe  bezbednosti i zdravlja na radu kako u proizvodnoj, građevinskoj i usložnoj delatnosti, tako i kod preduzetnika različitih struktura i delatnosti.

Moto, naše Agencije je “Više vredi zrno iskustva nego brdo teorije“ (Niče), stavilo je pod jedan krov višegodišnje iskustvo i mladost, sa jednim ciljem da je bezbednost i zdravlje na radu oblast koja je zauzela visoko mesto u privredi društva i da se istoj mora prići sa velikim oprezom i poštovanjem. Naš kvalitet usluga i preporuka mnogih uspešnih privrednika predstavljaju ključ našeg poslovanja.

Agencija TOP PREVENT iz Kragujevac izdvaja se od drugih pravnih lica (preduzetnika) sa licencom što svakom korisniku pristupa individualno sa posebnom pažnjom i u skladu sa njegovim zahtevima. Preuzima svu odgovornost u vezi sa kvalitetom obavljanja posla, a znanjem i iskustvom štedi vreme, novac i uvek je dostupan i na raspolaganju.