• Organizovanje redovnog godišnjeg nadzora i sačinjavanje zapisnika u skladu sa zakonskim odredbama u delu primene mera bezbednosti i zdravlja na radu
  • Priprema dokumentacije poslodavca za najavljeni redovan inspekcijski nadzor (sa kontrolnim listama)
  • Primena mera bezbednosti i zdravlja na radu kroz analizu operacija procesa rada
  • Otklanjanje nedostataka po nalazima inspekcije rada (rešenja i zabrana) i dostavljanje obaveštenja o realizaciji naloženih mera
  • Izrada godišnjih Programa za unapređenja sistema bezbednosti i zdravlja na radu
  • Pravna podrška poslodavcu u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu (pred nadležnim organima)