• Sprovodi postupak procene rizika
 • Vrši kontrolu i daje savete poslodavcu u planiranju, izboru, korišćenju i održavanju sredstava za rad, opasnih materija i sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu
 • Učestvuje u opremanju i uređivanju radnog mesta u cilju obezbeđivanja bezbednih i zdravih uslova rada
 • Organizuje periodična i preventivna periodična ispitivanja uslova radne okoline
 • Organizuje preventivna i periodična ispitivanja uslova radne okoline
 • Predlaže mere za poboljšanje uslova rada
 • Svakodnevno prati i kontroliše primenu mera za bezbednosti i zdravlja na radu kod poslodavca
 • Priprema i sprovodi osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad
 • Priprema uputsva za bezbedan rad i kontroliše njihovu primenu
 • Zabranjuje rad na radnom mestu ili upotrebu sredstava za rad, u slučaju kada utvrdi neposrednu opasnost po život ili zdravlje zaposlenog
 • Sarađuje i koordinira rad sa službom medicine rada po pitanjima u oblasti i zdravlja na radu
 • Vodi evidencije u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu kod poslodavca